CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NHÂN QUẢNG NGÃI

Trụ sở chính: S02 & 52 Thiên Phát, KĐT và Dịch Vụ VSIP Quảng Ngãi, P.Trương Quang Trọng, TP.Quảng Ngãi.

Hotline: 0911 348 298

Website: www.vietnhanquangngai.vn

Email: quangngai@vietnhangroup.vn

Công ty Cổ Phần Việt Nhân Quảng Ngãi là công ty thành viên của Hệ sinh thái bất động sản tập đoàn Việt Nhân. Thành công với các dự án Mixed Service (Khu Dịch Vụ Hỗn Hợp VSIP Quảng Ngãi) tại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.