DỰ ÁN

Đã triển khai


Đang triển khai


Sắp triển khai


Centa City Bắc Ninh

Khu đô thị Vsip Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Centa City Hải Phòng

Khu đô thị VSIP Hải Phòng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

 

Centa City Bình Dương

KCN – ĐT – DV VSIP II – Bình Dương

WordPress Lightbox