Ký kết hợp đồng mua bán dự án Sapphire Gem Hải Phòng - Tập đoàn Việt Nhân