Văn Hóa 365 Việt Nhân - Tập đoàn Việt Nhân

Văn Hóa 365 Việt Nhân

van-hoa-doanh-nghiep-viet-nhan-group

Nền tảng văn hóa 365 là các giới luật, cách thức thực hiện để tất cả Người Việt Nhân dùng để soi chiếu trong các hoạt động, hành xử trong cuộc sống và trong công việc, trở thành một người có văn hóa kỷ luật, có được cuộc sống và công việc chủ động, trọn vẹn, hạnh phúc mỗi ngày.

Infographic-365-viet-nhan-group