Lễ mở bán Dự án "Centa Shophouse Garden" - Tập đoàn Việt Nhân