Centa Shophouse – nhà phố ven sông hiện đại tại Từ Sơn Bắc Ninh - Tập đoàn Việt Nhân

Centa Shophouse – nhà phố ven sông hiện đại tại Từ Sơn Bắc Ninh

Thị xã Từ Sơn từ lâu đã trở thành nơi tập trung nhiều nhà đầu tư bất động sản trong và ngoài nước nhờ vị trí thuận lợi, giao thông hiện đại, kinh tế phát triển. Trong tương lai, Từ Sơn được dự đoán sẽ là điểm thu hút đầu tư khi Bắc Ninh đủ điều kiện lên thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Trả lời